"חדרים" - בית מדרש ומרכז לתרבות יהודית ישראלית בתיכון הראלי בחיפה

בית מורשה יוביל וילווה בתיכון הראלי פעילויות בשני אפיקים משלימים: 

 

בית מדרש לתרבות ישראל – מרכז אזורי להשתלמויות מורים 

התכלית הראשונה במעלה של שיתוף הפעולה היא העמקת הזהות היהודית-ציונית, מתוך טיפוח יחס של פתיחות, מחויבות והכלה כלפי אוצרות תרבות ישראל (על מורשת העבר והיצירה המתחדשת בזמננו) בקרב קהילת בית הספר וקהילת העיר חיפה והסביבה. 

 

על מנת לקדם תכלית זו יפעל בליבו של קמפוס 'היכל אליהו' בית מדרש ללימוד תרבות ישראל, אשר יציע מגוון תכניות ייחודיות של הכשרה למורי בית הספר הריאלי כמו גם למורים בעיר חיפה וסביבותיה, יכונן מרחב משותף של שיח בנושאי ערכים וזהות ויתמוך בלמידת עמיתים. 

את השתלמויות המורים ילווה צוות מרצים ומנחים בכירים מטעם בית מורשה, אשר בראשם יעמוד פרופ' בני איש שלום נשיא בית מורשה המוביל את פיתוח תכנית הליבה בתחום "תרבות ישראל ומורשתו" במשרד החינוך.  

 

מרכז קהילתי לתרבות יהודית ישראלית  

הקמפוס יקיים בשעות היום והערב פעילות פתוחה לקהילת בית הספר ולציבור הרחב, המכוונת למתעניינים בתרבות היהודית המתחדשת. המרכז יחתור לקדם שיח מלהיב ויוצר על זהות יהודית ישראלית בזמננו ויהווה בית למפגש מפרה בין תרבויות ותפיסות עולם שונות. 

 

התכנית המוצעת מהווה צעד ראשון לקראת הקמתו של מרכז קהילתי בו תתקיים פעילות ערה ותוססת, המיועדת בראש ובראשונה לקהילת בית הספר הריאלי, אך מיועדת לשרת גם את תושבי העיר חיפה והאזור. אנו שואפים לבסס את תחומי הפעילות במרכז ולהרחיבם בהדרגה, ולהציע תכניות נוספות במסגרתו כגון:

 • סדנאות משותפות עם צה"ל ובפרט עם חיל החינוך.
   
 • בית מדרש לצעירים, בוגרי בית הספר הריאלי והסטודנטים באזור.

 

 • הרחבת הסמכה לתוכנית תרבות ישראל ומורשתו בהתאם למתווה משרד החינוך- התכנית מיועדת למורים מאזור חיפה והצפון ומבוססת על מפגשי לימוד בני חצי יום מדי שבוע לאורך שנת הלימודים ובמהלך הקיץ. 
   
 • תכנית להכשרת מנחי קבוצות בבית מדרש - התכנית מיועדת למורים, אנשי חינוך ויועצים פדגוגיים מאזור חיפה והצפון. היא תקנה למשתתפים בה
   
 • מיומנות בתחום הנחיית קבוצות, הן כמנחי תוכן במקצועות היהדות ותרבות ישראל האמונים על הנחיית לימוד בית מדרשי, הן כמובילים תהליכים דינאמיים בקבוצה המיומנים בהובלת שיח רפלקטיבי ובירור בסוגיות זהות וערכים. 
   
 • תוכנית העשרה למורי בית הספר הריאלי
  התכנית מיועדת לכלל מורי בית הספר הריאלי ומהווה הזדמנות ייחודית למפגש ושיח החוצים שכבות גיל ותחומי דעת. 
  תשומת לב רבה תוקדש להעשרת ארגז הכלים הפדגוגי שעומד לרשותם של המורים בשני צירים עיקריים:
  א. שיפור מיומנויות העבודה עם טקסטים מן המקורות היהודיים לאורך הדורות ומן היצירה העברית בזמננו.
  ב. פיתוח מיומנויות הובלת שיח מברר בקבוצה, והנחיה של לימוד בית מדרשי ב"חברותות" ואינטימיות. 

 • עבודה עם סגלי מקצוע (דיסציפלינארי) בפיתוח תכניות לימודים למורי בית הספר הריאלי
  הנחיית סגל מורים במקצועות לימוד שונים (ע"י צוות בית מורשה) לשם פיתוח תכניות לימודים בית ספריות המשלבות תכנים ממקורות היהדות בהוראת תחום הדעת. תתכן גם עבודה משותפת לקראת העשרת תכניות לימודים קיימות הפועלות כבר בבית הספר.

 

פעילויות המרכז הקהילתי לתרבות יהודית ישראלית 

 

"שחרית"

במסגרת המרכז הקהילתי לתרבות יהודית ישראלית נרכז ונעניק תמיכה פדגוגית למפגשי שיח בבוקרו של יום לתלמידי בית הספר. בתמיכת צוות בית מורשה, ינחו מורי בית הספר ויובילו שיח אינטימי ולימוד קצר בנושאי זהות ישראלית-יהודית. זוהי הזדמנות למורים להתנסות בהובלת לימוד במתכונת בית מדרשית. עבור מורים ותלמידים גם יחד, תיצור התכנית מרחב נוח לניהול שיח מברר ופתוח בנושאי זהות וערכים, ובתוך כך תאפשר להעמיק את בקיאותם באוצרות המחשבה והרוח של התרבות היהודית. 

 

"חברותא"

במהלך השבוע ולאורך יום הלימודים נפעיל בבית הספר מרכז תומך למידה – "חברותא". שעריו של המרכז "חברותא" יהיו פתוחים בפני תלמידי בית הספר הזקוקים לייעוץ אקדמי, תמיכה בלימודים או סיוע בכתיבת עבודות במקצועות היהדות ותרבות ישראל. 

 

מועדון "דיבייט" – "אלו ואלו"

ברוח תרבות הדיון וניהול המחלוקת במקורות ישראל, ומתוך מחויבות לערכים דמוקרטיים בחברה מערבית מודרנית, נוביל בבית הספר מועדון "דיבייט" בו יוזמנו לקחת חלק תלמידי בית הספר על פי שכבות גיל. 

במסגרת המועדון יוקדש פרק זמן ללימוד מקורות תלמודיים ובני זמננו העוסקים בהתמודדות עם מחלוקות. לאחר מכן יתנסו התלמידים בניהול עימותים בשאלות אקטואליות אשר עומדות על סדר יומה של החברה הישראלית ובסוגיות של זהות וערכים. 

באמצעות תכנית זו נרצה לשפר מיומנויות של שיח וקשב, ונחתור להעמיק בחברת התלמידים ערכים של סובלנות, כבוד לאחר ושיח דמוקרטי פתוח. 

מתכונות הפעילות תקבע ע"י הנהלת בית הספר הריאלי בהתאם לתוכנית הלימודים השנתית.

 

מרכז קהילתי לתרבות יהודית ישראלית  - תוכניות פתוחות לקהל הרחב 

התכניות במסגרת המרכז קהילתי יהיו פתוחות לציבור הרחב ויפנו לקהל מגוון. הן מיועדת למי שמעוניין להעשיר את עולמו הרוחני או להעמיק במחשבה על סוגיות חברתיות, ואינן מניחות ידע מקצועי מוקדם או בקיאות בלימוד המקורות.

מסגרת הפעילות תתקיים בשעות אחה"צ וערב ותונחה ע"י צוות בית מורשה ובוגריו (על פי התאמת הנושא ועל פי צורכי הקהל)

 

מפגש לימוד שבועי סביב נושאי פרשת השבוע 

מנחים מתחומי דעת שונים ובעלי השקפות עולם מגוונות יובילו מדי שבוע לימוד משותף, במהלכו ילבנו סוגיות הנובעות מתוך פרשת השבוע ונוגעות למרקם חיינו בהווה. במסגרת הסדרה ולאורך השנה כולה ייחשפו המשתתפים לצורות שונות של מפגש עם המקורות היהודיים ולסגנונות מגוונים של פרשנות וניתוח אשר משלבים בין חדשנות ומסורת. ביחד נשקוד על לימוד אוצרות הדעת של היהדות במפגשם עם התרבות הכללית וכמקור השראה לדיון בסוגיות הרלבנטיות לחברה ולמדינה בתקופתנו.

 

בית מדרש למשפחה 

סדרת מפגשי לימוד במתכונת בית מדרשית אשר תעסוק באירועי מחזור חיים ותבחן את האתגרים מולם ניצבת המשפחה בתקופתנו. נקיים לימוד בין דורי בנושאים הקשורים למבנה התא המשפחתי ולזיקות היחסים והרגש שבין בני המשפחה (אהבה, מחויבות, סמכות ועוד). במסגרת המרכז למשפחה נדגיש את הרלבנטיות של מקורות היהדות הקלאסיים ובני זמננו לשם חיזוק האדנים עליהם נשענים הקהילה ומוסד המשפחה, כמו גם במענה לשאלות הזהות והשייכות עימן מתמודד היחיד בצמתי חייו. 

מתכונות התוכנית: סידרה של 8 מפגשים. אחת לשבוע למשך שעתיים וחצי.

 

בית מדרש לצדק חברתי

תכנית שבועית למפגשי לימוד במתכונת בית מדרשית, במהלכה נעסוק בנושאי חברה וכלכלה ובסוגיות שעל סדר יומה של החברה הישראלית. ביסוד המפגשים עומדת ההנחה לפיה עיון במקורות היהדות יכול להעשיר את הדיון ולהוות יסוד מפרה במרחב השיח בשאלות של ערכים וזהות בחברה הישראלית.