'בשביל העצמאות' תוכנית להעצמת צוותי מחנכים

תכנית "בשביל העצמאות" הינה תכנית תהליכית, ארוכת טווח, להעשרה ואימון סגל מחנכים מבתי ספר בדרך לשכלול תודעת המנהיגות הערכית ולשיפור האקלים החינוכי חברתי בבית הספר. התכנית פרושה על פני עשרה מפגשים לאורך מספר חודשים (שני סימסטרים) ומיועדת לנבחרת של עד 25  משתתפים מסגל המורים והעובדים של בית הספר. 

 

תכנית "בשביל העצמאות" חותרת ליצור קבוצת למידה ביקורתית, מחויבת  ומשפיעה על האקלים בבית הספר הן בהיבטים של תפיסות חינוכיות, חברותיות והן בטיפוח יוזמות ברי השפעה.

 

הלמידה וההתנסויות במהלך התכנית יצרו מרחב למידה לחקירת נושאי התוכן שמכוננים את הזהות היהודית- ישראלית, ולניתוח האתגרים שניצבים בפני החברה הישראלית כיום, על מנת להגביר את המודעות לדרכים בהן סוגיות ערכיות וחברתיות נוכחות ומשפיעות בחיי בית הספר בכלל ובמיוחד על האופן בו פועלים המורים בכיתתם.

 

התהליך שעוברים המשתתפים, יחזק את התפיסה העצמית של המשתתפים כמנהיגים, שמעצבים ומשפיעים על סביביתם: במשפחה, בקהילה ובבית הספר. תפיסה זו תניע אותם ליצור שינוי ושיפור אישי ואף צוותי.

 

מטרת התכנית היא אפוא להעצים את המחנכים ולציידם בכלים מעשיים, בתובנות תרבותיות וחברתיות ובכלים מנהיגותיים שישפרו את תפקודם – הן באופן אישי והן כצוות מוביל בבית ספרם.

 

סיפור המסגרת של המסע בנוי על  מגילת העצמאות. בכל מפגש נתמקד בסוגית ליבה מתוך חזון המייסדים כפי שנכתב במגילה ויחד נצא, הלכה למעשה, לבחון את הסוגיה מקרוב. כל מפגש  יתקיים באזור אחר בארץ בהתאם לנושא ולמקום בו נכון לצאת ולבחון את הסוגיה. 

 

התוכנית, מבנה המפגשים ואופיים נבנים יחד עם סגל הבכיר של בית הספר ובראשם המנהל/ת וכנגזרת לאתגרים ולצרכי בית הספר, למאפייניו הייחודים ולצרכי צוות המורים. התוכנית  מונחת בשותפות עם מנהל/ת בית הספר ומנחה מטעם בית מורשה.

 

 

רציונאל:

בית מורשה מאמין כי אדם הבוחר להשפיע על אחרים, והרואה את עצמו כמנהיג ערכי,  חייב להתמיד ולהעשיר כל הזמן את ארגז הכלים האישי, להזין את עולמו הפנימי ולשכלל את יכולתיו המנהיגותיות.  

בית מורשה פועל ויוזם תוכנית רבות להכשרת מנהיגות ערכית אשר דוגלת בפיתוח והתפתחות אישית בדרך לגיבוש תפיסות מנהיגותיות ערכיות המושטטת על ערכים הומנסטים.

תוכנית בשביל העצמאות פותחה ע"י חיל חינוך ובית מורשה במטרה לחזק את השדרה הפיקודית/ ערכית בקרב מפקדים בבסיסים בצבא.

התוכנית פועלת במסגרת הצבא  מזה שנתיים וכיום היא פועלת בתיכון למדעים ואומניות בירושלים ובעתיד בתיכון הראלי ועם סגל רכזים של תוכנית נעלה.

 

מתכונת

התכנית מיועדת לכ- 15-20 מחנכים מבית ספר אחד (אורגני) אשר עוברים תהליך שנתי במהלכו הם עוסקים בבירור זהות וערכי יסוד מכוננים ובבחינה – אישית ומשותפת – של אתגרי התפקיד.

התכנית כוללת סיורים, הרצאות ומפגשים עם פעילים ואנשי שינוי חברתי, עם חוקרים ואנשי רוח במגוון תחומים על מנת להעמיק את נקודת המבט של המשתתפים על האתגרים העומדים לפתחה של החברה הישראלית ולהעשיר את ארגז כלי המנהיגות שלרשותם.

דגש רב מושם על מעורבות, למידה פעילה ודינאמית של המשתתפים. האופי המגוון של הלמידה, השימוש במרחב הקבוצתי והמפגש עם אנשים שחוללו שינוי חברתי, מכוונים את הלמידה של המשתתפים לעשייה והשפעה (מנהיגות) - ללקיחת אחריות (פרו-אקטביות), למעורבות ולאמונה באפשרות של המחנכים להשפיע ולהוביל שינוי במעגל הקרוב (כיתה) ואולי גם בבית הספר כולו.

 

נבחין בין מספר מעגלי עבודה הפעילים לאורך התכנית:

 • עבודה הממוקדת במחנך/ת – החנך כדמות חינוכית, דגש על העצמה אישית, שיפור כישורי מנהיגות ויכולות הובלה עצמיות, למידת עמיתים והתמודדות משותפת עם דילמות פיקודיות;
 • עבודה הממוקדת בנושאי זהות – מבט על מרכיבים מעצבי זהות כפי שהם פועלים בחברה הישראלית,  שילוב מקורות זהות ותרבות מתוך ארון הספרים הישראלי-יהודי ובכלל;
 • פרו-אקטיביות- עבודה הממוקדת ביזמות חברתית ובמעשה החינוכי הן בהקשר הבית ספרי והן  בהקשר רחב יותר של החברה הישראלית – תשומת לב להיבטים החינוכיים, החברתיים והערכיים בעבודת המחנך, למידה מתוך ניסיונם של פעילים וארגונים חברתיים, מבט מעשי ואקדמי על אתגריה של החברה הישראלית.

 

עקרונות וערכים המובילים את המסע

 • פיתוח שפה ביקורתית- כל מפגש יפתח וייחתם בלמידת עמיתים קבוצתית. משתתפי המסע ילמדו זה מזה וזה את זה, ויעסקו לכל אורך המסע, בתרגום של התכנים לביוגרפיה ולתפיסת העולם האישית שלהם, ולעיסוק היומיומי שלהם בהוראה וחינוך. 
 •  'חוכמת הרבים'- אנו מאמינים כי הניסיון והידע הרב נמצא בראש ובראשונה בקרב חברי הקבוצה. צוות המנחים של בית מורשה מוביל בתפיסתו את העמדה כי החוכמה אינה תלויה בו... אלה ביכולת שלנו להעיר אותה בקרב משתתפיה.
 • חשיבה ביקורתית- שאילת השאלות והתבוננות רפלקטיבית, היא כלי הכרחי בתהליך של עיצוב הזהות הערכית. במהלך המסע נאפשר ונעודד את קיומם של ריבוי הדעות, את החשיבה הביקורתית והצבת סימני שאלה על הפער שבין החזון למציאות, על המורכבות של עיצוב ערכים ועל המעשה חינוכי.
 • 'למידה פרו- אקטיבית' - האופי המגוון של הלמידה, השימוש במרחב הקבוצתי והמפגש עם אנשים שחוללו שינוי חברתי, מכוונים את הלמידה של המשתתפים לעשייה והשפעה (מנהיגות) - ללקיחת אחריות (פרו-אקטיביות), למעורבות ולאמונה באפשרות של המורים להשפיע ולהוביל שינוי בכיתה, בשכבה ואולי בבית הספר כולו.
 • בתהליך עצמו האחריות על הלמידה תהיה משותפת למנחים ולמשתתפים, ומפגש אחד לפחות יבנה וינוהל על ידי המשתתפים עצמם.
 • 'תלמוד שמביא למעשה'- במהלך המסע נפגוש מרצים מובלים בתחומם ומומחי תוכן, נתמקד ונלמד דרך בעיקר פעילים חברתיים שהחליטו, מתוך מניע עמוק של אחריות ואכפתיות, לפעול בקהילות ובתחומים שונים. המפגש האישי והבלתי אמצעי עם אנשי שעשו מעשה יהיה מקור להשראה עבור המשתתפים.
 • 'למידת שטח'-  מפגשי המסע יתקיימו באזורים שונים בארץ. המפגש הבלתי אמצעי עם השטח , והאתגרים הנראים לקדם ולאתגר את הלמידה (מרכזי קליטה, ירושלים החרדית, שדרות וכו')

 

מבנה הקבוצה

הקבוצה תורכב מ20 משתתפים מצוות בית הספר. מתוך ניסיון להשפיע על האקלים הכלל בית –ספרי, הקבוצה תהיה הטרוגנית ככל הניתן, וייקחו בה חלק: מחנכים, מורים מקצועיים, רכזי שכבות וצוות ניהול, אנשי מזכירות ואדמנסטרציה.

את הקבוצה ינחה איש צוות בכיר מבית מורשה, ומנהל בית הספר או איש מצוות הניהול הבכיר של בית הספר. 

מורים המעוניינים להשתתף בתוכנית יוזמנו לראיון, במהלכו תיבדק התאמתם לתוכנית והם יתבקשו להציג נושאים מרכזיים שהם היו רוצים לעסוק בהם במסע.

 

התוכנית תתמקד ב3 מעגלים עבודה

 • עבודה הממוקדת במורה – המורה כמנהיג חברתי, דגש על בירור ועיצוב הערכים המובלים בהוראה,  שיפור כישורי מנהיגות ויכולות הובלה עצמיות, למידת עמיתים והתמודדות משותפת עם דילמות חברתיות וערכיות בבית הספר;
 • עבודה הממוקדת בנושאי זהות – מבט על מרכיבים מעצבי זהות כפי שהם פועלים בחברה הישראלית, בבית הספר ואף ברמה האישית, שילוב מקורות זהות ותרבות מתוך ארון הספרים הישראלי-יהודי;
 • פרו-אקטיביות- עבודה הממוקדת ביזמות חברתית במרחב הבית ספרי וכן בהקשר רחב יותר של החברה הישראלית –  , למידה מתוך ניסיונם של פעילים וארגונים חברתיים, מבט מעשי ואקדמי על אתגריה של החברה הישראלית.